Om industri Formelle dokumenter Miljø Nyheter Eiere Ringvirkninger Presse
English


Forside BildeIndustrikraft Midt-Norge planlegger å bygge et kraftvarmeverk i Skogn, Nord-Trøndelag basert på naturgass fra Haltenbanken. Planene omfatter også en gassrørledning i Trondheimsfjorden.

Etter at Olje- og Energidepartementet i desember 2010, innvilget søknaden om forlenget oppstartfrist med fire år, til januar 2016, har selskapet hatt stor aktivitet på oppdatering av teknisk dokumentasjon med forberedelse for anbudsinnbydelse samt gjennomført sonderinger og forhandlinger om gasskjøp mot flere oljeselskap, deriblant, Gassco.

Grunnet manglende oppnåelse av bærekraftig pris i gassforhandlingene, vedtok styret i september 2011 å redusere aktiviteten til et minimum fram til det synes grunnlag for å øke aktiviteten igjen.