Om industri Formelle dokumenter Miljø Nyheter Eiere Ringvirkninger Presse
English
 

Eiere

Industrikraft Midt-Norge eies av norske og internasjonale energiselskaper og industriselskaper. Selskapet har følgende eiere:
Norske Skogindustrier ASA - 40%
–NTE Energi AS  40%
Orkla Energi AS - 10%
Statkraft Energi AS - 10%

Norske Skog er et skogindustrikonsern med ca 5.000 ansatte. Norske Skog er en av verdens største produsenter av trykkpapir med produksjon i 14 hel-/deleid fabrikker i fire kontinenter.

   

Nord-Trøndeleg Elektrisitetsverk (NTE) er et av landets største e-verk - både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. Kjernevirksomheten er energiproduksjon og -omsetning, nett og elektroentreprise.

 
   
Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiums­løsninger og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på 57 milliarder kr og antall ansatte er 30 000. (20.07.2011)
   

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

.