Om industri Formelle dokumenter Miljø Nyheter Eiere Ringvirkninger Presse
English
 

Ringvirkninger

Industrikraft Midt-Norges kraftvarmeverk skal integreres med papirfabrikken Norske Skog Skogn, som skal utnytte både elektrisk kraft og dampvarme fra anlegget. Dette gir en langt høyere energieffektivitet (virkningsgrad) enn et frittstående gasskraftverk uten varmeutnyttelse. Norske Skog Skogn arbeider med planer om å utvikle fabrikken i årene som kommer. Dette gjelder både for kjerneområdet trykkpapir og andre områder som for eksempel innen bioenergi og logistikk.

Et kraftvarmeverk basert på naturgass er meget godt egnet til å dekke et økt behov for elektrisk kraft og varmeenergi i papirfabrikken. I tillegg skal anlegget levere elektrisk kraft til kraftnettet. Økt import av kraft samt mer bruk av olje for å produsere varme er i dag de realistiske alternativene til gass. Dette vil være en vesentlig dårligere miljøløsning.

I sum vil full utbygging av et kraftvarmeverk og en gassrørledning fra Tjeldbergodden til Skogn bety investeringer på over 8 milliarder kroner. Dette vil bli en av de hittil største investering i norsk fastlandsindustri. Ringvirkningene vil bli meget store. Det er beregnet at disse utbyggingene kan gi en sysselsetting på 5.000 årsverk i anleggsperioden og leveranser på mer enn 3 milliarder kroner til norsk industri.

I tillegg kommer de varige arbeidsplassene som kan skapes ved å utnytte gass og overskuddsvarme.

Det finnes allerede mange planer for å utnytte naturgass og overskuddsvarme fra kraftvarmeverket til industri, havbruk, jordbruksproduksjon og fjernvarme. Dette er idéer og muligheter som vil bli utviklet videre. Et eget selskap, MidGas, ble opprettet for å utvikle nye muligheter i hele regionen i 1999. Selskapet ble lagt ned i 2011.

Flere ringvirkninger